Montaż rynien ciągnionych jest zdecydowanie prostszy od tradycyjnych rynien. Rynnę po wyprodukowaniu na odpowiednią długość uzbraja się w haki w odległości co 50cm. Po zaciśnięciu ich na tylnej ścianie rynny należy je przymocować za pomocą odpowiednich wkrętów np farmerskich. Po zakończeniu tej czynności przystępujemy do ustalenia miejsca gdzie montujemy lej spustowy. Po wyznaczeniu tego wykonujemy otwór w dnie rynny i montujemy od góry otwór spustowy mocując go nitami zrywalnymi oraz uszczelniając go przeznaczonym do tego celu specjalnym klejem. Następnie zamykamy boki rynien denkami zaciskając je odpowiednim narzędziem pamiętając  o uszczelnieniu nich odpowiednim klejem. Tak przygotowaną rynnę mocujemy do wcześniej przygotowanej deski czołowej za pomocą wcześniej użytych wkrętów farmerskich pamiętając o zachowaniu odpowiedniego spadku rynny. Kolejny etap to montaż rur spustowych. W tym celu montujemy do ściany co 1,5m – 2m obejmy rury spustowej. Następnie mierzymy długość potrzebnych rur uwzględniając odsadzenie od rynny do ściany budynku oraz potrzebne kolana. Łączymy potrzebne elementy wsuwając jeden element w drugi dodatkowo mocując je ze sobą za pomocą nitów lub blachowkrętów.